Gör om din fasad

Vi gör om din fasad oavsett underlag

Spelar ingen roll om du i dagsläget har en träfasad, putsad fasad eller tegelfasad, vi hjälper dig

Vi utför ventilerade tvåstegs putsfasader eller puts direkt på stenunderlag såsom Leca, tegel, betong, med mera.
Passa på att tilläggsisolera när du ändå håller på.

Om du i dagsläget har en enstegstätad putsfasad är det en viktig investering för ditt hus att byta så snart som möjligt till tvåstegsventilerad putsfasad för att undvika omfattande fuktskador.

Ring oss Mejla oss