Byggprojektledning & Byggsamordning

Att anlita nedanstående separat blir en dyr kostnad, vi har med detta som en service om vi skall utföra entreprenaden, utan extrakostnad. Men vill Du/ ni anlita detta separat är det såklart inga problem
för oss.

Men, anlita ALLTID en oberoende besiktningsman som checkar av alla moment, detta för att ni skall känna er mer trygga samt att det är mycket bra dokument att ha upptill.

Byggprojektledare

Byggprojektledare är personer som har ansvaret för byggprojekt, och har därmed ett stort ansvar för att byggprojekten ska bli lyckade. De bästa kvalitéerna hos byggprojektledare är att vara drivande, ledande och socialt kompetenta. Duktiga byggprojektledare har stor kompetens inom olika områden, däribland byggnadsteknik och ledarskap. Utan dessa kvalitéer och kompetenser blir byggprojekt lidande.

Byggprojektledning innebär att arbeta som spindeln i nätet under projekt. Det är byggprojektledare som anlitar arbetare, håller koll på att utrustning i form av verktyg och maskiner finns tillgängligt, samt ser till att den utarbetade planen följs. För att få till allt det krävs det byggprojektledare som har goda yrkeskontakter och en byggprojektledning som involverar mycket delegering av arbetsuppgifter.

Arbete med byggprojektledning innebär förutom det som redan har nämnts även mycket kundkontakt. Daglig kundkontakt är viktigt för byggprojektledare, på så sätt skapas en förståelse för vad det är kunden är ute efter. All byggprojektledning underlättas av att byggprojektledare förstår kundens behov. De viktigaste verktygen inom byggprojektledning är telefon och datorn. Dessa behövs för att enkelt kunna kommunicera med kund och medarbetare.

Byggsamordnare

Byggsamordnare har ansvar för att anpassa entreprenader. Detta gör byggsamordnare genom att ta in delbeställningar från avtalade leverantörer, anpassa dessa och sedan ha koll så att de är korrekta genom hela arbetet. Byggsamordning innebär arbete både ute på projekt, samt inne på kontor. Telefon och dator är de viktigaste verktygen inom byggsamordning, det är med dessa verktyg som byggsamordnare håller kontakten med leverantörer, kunder och kollegor, samt skriver rapporter.

En lyckad byggsamordning kräver social kompetens, då byggsamordnare har en central kontaktroll med entreprenörer, konsulter och förvaltare. Utöver dessa har byggsamordnare också kollegor att hålla kontakt med och bolla idéer. Några av de viktigaste kvalitéerna hos byggsamordnare är därför utåtriktad, social, bra på att lyssna och bra på att hålla koll på mycket. Då byggsamordning ibland kan innebära mycket självständigt arbete, är det också viktigt att byggsamordnare är ansvarstagande, drivande, har lätt för att arbeta självständigt så väl som med andra, samt bra på att prioritera.

Byggsamordnare är också insatta i olika delar av arbeten som byggbranschen innefattar, allt från byggnation till byggnads-och underhållningsåtgärder. Även kunskaper inom fastighetsförvaltning och elektronisk rapportering är nödvändigt inom byggsamordning.

Vi på Fasadputsning AB är insatta i allt som nämnts ovan och kan därmed hjälpa er vid byggprojektledning och byggsamordning!

Ring oss Mejla oss