Fakta om fasadputs

Ta hand om din fasad med rätt metod

Funderar du på att ge din fastighet eller ditt hus en ansiktslyftning är fasadputsning rätt väg att gå. Puts piggar upp en trött fastighet och ger ditt hem ett stiligt och rent uttryck. Fasadrenovering kräver både känsla för estetik och hantverksskicklighet, en noggrann undersökning av fasadens konstruktion för att fastställa material och skick måste göras innan renovering påbörjas. En felaktigt utförd fasadputsning kan skada ditt hus och i sin tur sänka värdet på den.

Anlita proffs när du ska göra en fasadrenovering:

Få offertförslag

Ring oss Mejla oss

Fasadtyper som kan renoveras med puts

Puts på tegel – Puts på trä – Puts på gammal puts
Läs vidare nedan för alla dessa varianter

Enstegstätad fasad

Det sägs att det finns tre typer av enstegstätade putsfastigheter: de där man upptäckt mögelskador, de som drabbats av mögel men ännu inte upptäckts, och de som kommer drabbas av mögel. Under åren har det byggts mer än 100 000 bostäder med denna typ av fasad som kallas enstegstätad fasad, enstegsputsad fasad eller enstegstätad odränerad träregelvägg.

Det traditionella sättet att putsa en fasad är att träreglar och isolering skyddas från regn och fukt av den målade träfasaden, och genom en luftspalt får ventilation och som gör att huset kan andas.

Problemet med enstegstätade putsade fasader är att putsen läggs direkt på isoleringen. Konstruktionen gör att vatten kan tränga in i väggen vid fuktigt väder och regn, men väggen ventileras inte tillräckligt effektivt då det saknas en luftspalt. Fukten gör att konstruktionen angrips av mögel och i värsta fall röta eller hussvamp.

Rapport från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Skadeutredaren Anders Jansson på SP har närmare undersökt enstegstätade fasader och kommit fram till att ungefär 70 procent av de fasaderna har fuktskador. Han kallar konstruktionstypen för den största byggskandalen i modern tid. Läs hela artikeln här

Så här gör vi tvåstegstätade fasader

Vi har hjälpt många fastighetsägare och husägare som har fel på sina fasader och ersatt deras enstegstätade fasader med tvåstegsventilerade putsfasader. En tvåstegstätad fasad ser vid första anblicken precis likadan ut som en enstegstätad, men den tvåstegstätade har en luftspalt på 28 mm där fukten ventileras ut istället för att tränga in i väggkonstruktionen.

Vi börjar med att väderskydda huset innan vi river den gamla fasaden. Sedan tar vi bort allt ända ner till stommen, det vill säga all puts, isolering och gips. När detta är klart så lägger vi på ny isolering, vindduk, alternativt miniritskiva eller en annan klimatskiva. Därefter sätter vi en spikläkt på 70 x 28 mm, alternativt luftad stålregel, med öppning upptill och nedtill för att fasaden skall få en luftspalt som ventilerar bort fukten. Slutligen monterar vi en putsskiva som vi sedan lägger ny puts på.

När jobbet är klart ser fasaden ut som den gjorde tidigare, men nu utan fuktproblem.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med just byte av enstegstätade fasader.

De ventilerade systemen går att sätta upp överallt på ALLA underlag. Läs vidare om hur vi arbetar med de olika underlagen nedan:

Puts på tegel

Tegel lämpar sig mycket bra som underlag för puts, och förutom det estetiska kan det vara speciellt positivt för äldre tegelhus. Om teglet eller fogarna är skadade, av bland annat frostsprängning, kan huset dra åt sig fukt och därmed bilda mögel eller fuktskador. Genom att putsa en fastighets tegelfasad ser det i stort sett nybyggt ut.

Den puts vi lägger på tegel är diffusionsöppen, vilket betyder att den släpper ut fukt men inte in. Vi låter även tegelfasadens vanliga ventilationshål i de nedersta skikten och uppe vid taket vara kvar så huset kan fortsätta andas som vanligt. Vi öppnar även upp nya ventilationshål om det skulle behövas.

Här hittar du ett bildspel på hur vi går tillväga.

Vill du läsa mer om putsen vi använder så kan du klicka här.

Bland våra referenser hittar du flera hus som vi har putsat.

Puts på trä

Om fastigheten har en träfasad kan vi ersätta den med en tvåstegsventilerad putsfasad. Tekniken är i stort sett densamma som när vi byter ut enstegstätade fasader. Passa på och tilläggsisolera fastigheten när vi ändå gör jobbet, då får ni en varm och snygg fastighet på en och samma gång.

Puts på gammal puts

Vi renoverar även gammal puts som behöver fräschas upp. Om putsen bara är hel, så kan vi arbeta med den existerande putsen. Skulle vi behöva riva bort den gamla putsen så kan ni passa på att tilläggsisolera fastigheten för att få ett välmående, snyggt och varmt hus för många år framöver.