Fasadrenovering före och efter bilder

Här är några bilder från våra renoveringar som visar före-bilder och efter-bilder med olika förutsättningar. Vilken skillnad!