Pågående Projekt

Vi har alltid att antal villor igång eller inräknade, lägger dem ej här för det är så kortvariga arbeten.
Om det ej är takbyte med samtidigt.

Istället ser du villorna efterhand de är klara HÄR